“İş” Varsa Çağır; “Yemek” Varsa Unut!

İnsanlar bir sorun yaşadıkları veya danışmaya ihtiyaç duydukları zaman sizi arıyorlarsa, bu ‘iyi’ bir şeydir. Size, bilgi ve deneyiminize inandıklarını ve güvendiklerini gösterir. Böyle bir durumda yardımcı olmanın hazzı yanında toplum veya ilgili topluluk içinde takdir edildiğiniz duygusunu yaşarsınız. Ayrıca çoğu durumda hiçbir beklenti içinde olmadan, toplumsal iyiden yana bir ‘’ yaptığınız için kişisel sorumluluk yönünüz de tatmin olur.

Olaylara tek tek baktığımızda bazı ilişkileri göremeyiz. Bu eksik bakış açısı, tam anlamıyla ‘doğru’ değerlendirme yapmamızı engeller. Kimi zaman bir olay bazen de bir olanı biteni gözden geçirme bazı gerçeklerin pek de sandığınız gibi olmadığını gösterir. Örneğin bir sorun yaşandığında yardım dilemek için akla ilk akla gelen siz olurken, güzel zamanlar ve vesileler için hatırlanmamış olduğunuzu fark edersiniz. “İş” varken sizi hatırlayanların “yemek” söz konusu olduğunda çağrı listesinde yer almadığınızı üçüncü taraf haber kaynaklarından öğreniverirsiniz. Böylece harcıâlem söyleyişle ‘vefanın’ ancak bir semt adı olduğunu hatırlarsınız.

Yemek” dediğim kavramın maddi anlamda anlaşılmaması uygun olur. Maddi, manevi, zihinsel veya duygusal pek çok beslenme ihtiyacımız var. Hangi boyutta olursa olsun; bunlardan birkaçı eksik olduğunda kişisel yaşam yol haritamızda eksiklik veya zafiyet unsurları oluşabilir. Ama bu durumu çoğunlukla ‘sorun çözücü’ olarak algılanan kişi tek başına yaşar. Ya kendi içinde dert edinir ya da o da ‘salar çayıra’…

Yaşam Bir Tiyatro Olsa
Bir tiyatro sanatçısının varlık nedeni, öncelikle sahnede alkışlanabilmektir. Alkış sözlerimden illa ki, beğenilme de anlaşılmamalıdır. Bazen dozunda haklı eleştiriler de en az alkışlar kadar değerlidir.

Bir ‘şey’ yaratarak, söyleyerek veya yazarak toplumun karşısında olmak da tiyatroda rol yapmak gibidir. Fikri, sözcüklerle cisimleştirip onlarca, yüzlerce insanın karşısında görücüye çıkarmak önce cesaret işidir. Sert eleştirileri, acımasız önyargıları, kimi zaman yargısız infazları göğüsleyebilme cesaretidir.

Biraz da Sosyal Nezaket
Nezaket, toplum içinde gerginliği düşürücü etki yapar. Bireysel kabalığın ve vurdumduymazlığın artması, toplumu oluşturan bireyler arasındaki iletişimin daha sert ve uzlaşmaz hale gelmesine neden olur. Gözlenen odur ki; görgülü ve nazik insanlar aynı zamanda adalet, demokratlık, hoşgörü, saygı ve paylaşımcılık özelliklerine de sahiptir. Toplumun geleneksel değerleri erozyona uğrarken tüketim toplumunun arazlarının baş göstermeye başladığı bir ortamda böyle bireylere ne denli ihtiyaç olduğu ortada.

Günümüzde gözlediğimiz ve hızlı gelişen birey özellikleri arasında çıkar ve rant arayışı dikkat çekiyor. İnsanlar liyakat konusuna, deneyim ve birikime daha az önem veriyorlar. Kısa yoldan makamlara, unvanlara ve sonuçlara ulaşma çabası içindeler. Bu da seçkin bir nitelik olan alçakgönüllülüğüm kaybolup gitmesine onun yerini açgözlülüğün ve gösteriş merakının almasına neden oluyor. Hâlbuki alçakgönüllülük ve gösterişten uzak durma, görgülü ve nazik bir insan olmanın başta gelen kuralları arasında yer alır. Gösteriş merakı da toplumun genel gerginlik ve huzursuzluk düzeyinin artmasına katkı yapan unsurlardan birisidir.

Kabalık; vurdumduymazlığın, dar görüşlülüğün ve bağnazlığın ikiz kardeşi gibidir. Bu nedenle görgülü ve nazik bir insan, asla ayrımcılık özellikleri taşımaz. Her düşünceye ve inanca saygılıdır. Toplumu oluşturan kesimler ve bireyler arasında ayrımcılık yapmamak, bu güzel insanın temel özelliklerinden birisi haline gelmiştir. Bu nedenle ırk, din, etnik kimlik veya cinsiyet gibi herhangi bir konuda ayrımcılık yapmayı karakterinin bir parçası haline getirmiş bir kişiyi görgülü ve nazik bulmak mümkün değildir.

Bu ülkede, bu toplumda, bu kültürde işin özü şu ki; seni anlamalarını ve takdir etmelerini bekleme; itiraz etme, şikâyet etme; sadece “çalış Osman, çiftlik senin…

About Gürcan Banger

GÜRCAN BANGER elektrik yüksek mühendisi, danışman ve yazardır. Eskişehir Maarif Koleji ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışması yaptı. Kamuda mühendislik hizmetleri yapmanın yanında bilişim donanımı ve yazılımı, elektronik, eğitim sektörlerinde işletmeler kurdu, yönetti. Meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2005’ten bu yana bazı büyük sanayi şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda iş kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda kurumsal danışman, iş ve işletme danışmanı ve eğitmen olarak hizmet sunuyor. Üniversitelerde kısmi zamanlı ders veriyor. Halen Raylı Sistemler Kümelenmesi'nde küme koordinatörü ve bizobiz.net danışmanlık ve eğitim firmasında proje koordinatörüdür. Kendini “business philosopher” olarak tanımlıyor. Düzenli olarak bloglarında (http://www.duyguguncesi.net ve http://www.bizobiz.net) yazıyor. Değişik konularda yayınlanmış kitapları var. Son çalışmalarından "Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi" Kasım 2018'de, “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme” Eylül 2016’da (2018'de 2. baskı), “Endüstri 4.0 Ekstra” Mayıs 2017'de (2018'de 2. baskı) ve "Aşkın Anlamlar Kitabı" Eylül 2017'de Dorlion Yayınları arasında çıktı. Çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yazıları yayınlanıyor. KİTAPLARINDAN BAZILARI: * Gürcan Banger, "Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi", Dorlion Yayınları, Kasım 2018 * Gürcan Banger, “Aşkın Anlamlar Kitabı”, Dorlion Yayınları, Eylül 2017, Ankara * Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 – Ekstra”, Dorlion Yayınları, Mayıs 2017, Ankara * Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme”, Dorlion Yayınları, Eylül 2016, Ankara * Gürcan Banger, “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi”, STGM Yayınları, 2011, Ankara * Gürcan Banger, “Eskişehir'in Şifalı Sıcak Su Zenginliği”, Eskişehir Ticaret Odası Yayınları, 2002 * Gürcan Banger, “Siyasal Kalite: Siyasal Kalite Yönetimi”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000, İstanbul * Gürcan Banger, “C/C++ ve Nesneye Yönelik Programlama”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000, İstanbul * Gürcan Banger, “Pascal: Borland / Turbo 4, 4.5, 5,5, 6,7 ve 7.01”, Bilim Teknik Yayınevi, 1999, İstanbul * Gürcan Banger, “Siyasetin Mimarisi”, Ant Matbaacılık Yayıncılık, Haziran 1995, Eskişehir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir