Farklılıklar Üzerine Aforizmalar

      Yorum yok Farklılıklar Üzerine Aforizmalar

BİR: Ezberimizde ve alışkanlıklarımızda kolaydır. Herhangi bir durumun veya olayın üzerinde ayrıca düşünmemize gerek kalmaz; alıştığımız biçimde yaparız. Yenilikler ve farklılaşmalar bu ezberi zorlar. Bizi yerleşik kültürümüzü değiştirmek zorunda bırakır. Bu nedenle rahatsız oluruz. Farklılıkları sevmeyişimiz temelinde yeni durumun belirsizliği kadar rahatımızın bozuluyor olmasının da etkisi var.

İKİ: Müziğin albenisi, notaların kendilerinden değil; notalar –yani sesler ve sessizlik– arasındaki farklılık kaynaklanır. İnsan, farkları kavrayarak çevresini tanır ve öğrenir. Bu nedenle farklılıkların olması, yaşamımızı zenginleştirici bir rol oynar. Zihnimizi eklenen her ses ve renk dünyamızı zenginleştirir.

ÜÇ: Çoğu zaman farklı olanı sevmeyiz. Onun kendiliğinden bizi benzeyecek dönüşümü geçirmesini hayal eder ve bekleriz. Kimi zaman bekleyiş halinde olmak yeterli olmaz; aynılaştırmayı baskı ve zor kullanarak da olsa kendimiz gerçekleştirmek isteriz.

DÖRT: Farklılık, bir yaratı işidir. Sosyal ve kültürel iklim insanların yaratıcılıklarını geliştirmesine ve ifade etmesine izin vermezse, bireysel farklılık da oluşmaz. Hâlbuki yaşamı dikkatle izlediğimizde, yukarıda sözünü ettiğim türden engellerin yaratıcılığın önünde bariyer oluşturduğunu görürüz.

BEŞ: Farklı bir fikir üretip bunu toplum önünde ifade ettiğimizde, niteliği ve düzeyi değişebilen bir tepki ile karşılaşırız. Bu tepki, içinde yaşadığımız toplumun niteliklerini ve değerlerini ifade eder. Ama önemli olan, bu tepkiler karşısında bizim nasıl davrandığımızdır. Bizim davranış biçimimiz, kendimize olan özsaygının bir ifadesidir. Ya akıllıca direniriz ya da korkarak teslim oluruz.

ALTI: İnsan, farklılığını yaşamı ile yaratır ve geliştirir. Ama insanı yok sayan gelenek, ölümü özlenecek ve gıpta edilecek bir yücelmeye dönüştürür. Bu nedenle yaşama verilecek emek, yerini geleneğe uygun biçimde bir ölümün sabırsızlığına bırakır. Önce öldürmek, öldüremiyorsan fedakârca ölmek bireyin yegâne amacı haline gelir. Yaşamak adına yapılması gereken tercih, yerini ölüm kahramanlığına bırakır.

YEDİ: Farklılıklar evrenin, dünyanın ve insanın zenginlik kaynağıdır. İnsanın fikri gelişiminin temelinde farklılıkların varlığı, algılanması, anlaşılması ve özümsenmesi vardır. Farklı olanı yok etmeye çalışarak veya bizim gibi düşünmeyeni dışlayıp ötekileştirerek insanlığın ve yaşamın daha iyi bir yere varmasını öngörmek kısaca ‘zenginliği kendi eliyle yok etmek’ anlamına gelir.

SEKİZ: Yaşamı ilginç hale getiren insanlar arasında kendi farklılığını yaratanların seçkin bir yeri var. Bu nedenle olayların temel unsurlarını yakalayabilmek, ayrıntının yarattığı beklenmedik etkileri kavrayabilmek ve geleceği sağlam biçimde öngörebilmek için insanın sıra dışı düşünebilmeyi başarması gerekir.

DOKUZ: 1984 yılında Apple Macintosh için “Farklı Düşün (Think Different)” sloganıyla tanınan tanıtım kampanyasını tasarl17ayan ünlü bir reklam gurusu Lee Clow “Bazıları onları çılgın olarak görürken biz dahi (deha) olarak görüyoruz. Çünkü dünyayı değiştirebileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlar, bunu yapan insanlardır” diyor. Çevremizde farklı görünen insanlar hakkında ne tür algılarımız var? Bazılarının farklılıklarındaki derinliği görebiliyor muyuz? Farklı olana farklılığın alması gereken değeri verebiliyor muyuz? Yoksa “Delidir ne yapsa yeridir” deyip arkamıza bakmadan yürüyor muyuz? Hatta farklı olanı yok etmek için kampanyalar mı düzenliyoruz? Bir başka açıdan; ‘kitch’ olanı, farklı ve değerli olanla karıştırıyor olabilir miyiz? Eğer farklı olan siz olsaydınız, nasıl bir algıyla ve tepkiyle karşılanmak isterdiniz?

About Gürcan Banger

GÜRCAN BANGER elektrik yüksek mühendisi, danışman ve yazardır. Eskişehir Maarif Koleji ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışması yaptı. Kamuda mühendislik hizmetleri yapmanın yanında bilişim donanımı ve yazılımı, elektronik, eğitim sektörlerinde işletmeler kurdu, yönetti. Meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2005’ten bu yana bazı büyük sanayi şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda iş kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda kurumsal danışman, iş ve işletme danışmanı ve eğitmen olarak hizmet sunuyor. Üniversitelerde kısmi zamanlı ders veriyor. Halen Raylı Sistemler Kümelenmesi'nde küme koordinatörü ve bizobiz.net danışmanlık ve eğitim firmasında proje koordinatörüdür. Kendini “business philosopher” olarak tanımlıyor. Düzenli olarak bloglarında (http://www.duyguguncesi.net ve http://www.bizobiz.net) yazıyor. Değişik konularda yayınlanmış kitapları var. Son çalışmalarından "Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi" Kasım 2018'de, “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme” Eylül 2016’da (2018'de 2. baskı), “Endüstri 4.0 Ekstra” Mayıs 2017'de (2018'de 2. baskı) ve "Aşkın Anlamlar Kitabı" Eylül 2017'de Dorlion Yayınları arasında çıktı. Çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yazıları yayınlanıyor. KİTAPLARINDAN BAZILARI: * Gürcan Banger, "Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi", Dorlion Yayınları, Kasım 2018 * Gürcan Banger, “Aşkın Anlamlar Kitabı”, Dorlion Yayınları, Eylül 2017, Ankara * Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 – Ekstra”, Dorlion Yayınları, Mayıs 2017, Ankara * Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme”, Dorlion Yayınları, Eylül 2016, Ankara * Gürcan Banger, “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi”, STGM Yayınları, 2011, Ankara * Gürcan Banger, “Eskişehir'in Şifalı Sıcak Su Zenginliği”, Eskişehir Ticaret Odası Yayınları, 2002 * Gürcan Banger, “Siyasal Kalite: Siyasal Kalite Yönetimi”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000, İstanbul * Gürcan Banger, “C/C++ ve Nesneye Yönelik Programlama”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000, İstanbul * Gürcan Banger, “Pascal: Borland / Turbo 4, 4.5, 5,5, 6,7 ve 7.01”, Bilim Teknik Yayınevi, 1999, İstanbul * Gürcan Banger, “Siyasetin Mimarisi”, Ant Matbaacılık Yayıncılık, Haziran 1995, Eskişehir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir