Kategori: Korku

Korku Üzerine Aforizmalar

BİR: Yaşamın bilinen en belirgin korkularının başında, başarısız olma gelir. Hatta öyle ki; birçok örnekte başarısızlığın sadece bu korkudan kaynaklandığı görülür. Eğer başarısızlık korkusu insanın günlük yaşam modelinin bir parçası… Read more »

Öz Korku Üzerine

Korkularımızın ve kuşkularımızın en belirgin özelliklerinden birisi, bize ne yapacağımız veya yapmayacağımız konusunda adeta talimat vermeleridir. Böyle bir durumda sağlıklı akıl yürütme devreden çıkar, duygusal veya düşünsel olarak öngörülmemiş bir… Read more »

Korku, Kafes ve Özgürlük

İklimin insan karakterinin oluşumunda ve davranış modelinin şekillenmesindeki etkilerini biliyoruz. Örneğin Ekvator kuşağında bulunan ülkelerde yaşayanlarla dünyanın daha soğuk ülkelerinde doğup büyüyenler arasında bazı farklar var. İklim gibi karakterimizi ve… Read more »